Thursday, December 3, 2009

Pelepasan Cukai Individu

Apa kabar anda semua!

Kali ini saya akan memberikan sedikit panduan dan info yang bermanfaat pada anda berkenaan info cukai.

Info kali ini masih berkisar tentang percukaian individu. Tajuk info kali ini adalah kadar pelepasan cukai individu pemastautin.

Di harap info ini akan membantu anda membuat perancangan yang lebih teratur di masa akan datang.

1-Individu dan saudara tanggungan ---->RM8,000

2-Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa ---->RM5,000 (Terhad)

3-Peralatan Sokongan Asas ---->RM5,000 (Terhad)

4-Individu Kurang Upaya ---->RM6,000

5-Yuran Pendidikan (Sendiri) ---->RM5,000 (Terhad)

6-Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati ---->RM5,000 (Terhad)

7-Pemeriksaan perubatan penuh ---->RM500 (Terhad)

8-Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan ---->RM1,000 (Terhad)

9-Pembelian komputer peribadi untuk individu ---->RM3,000 (Terhad)

10-Tabungan bersih dalam skim SSPN ---->RM3,000 (Terhad)

11-Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan ---->RM300 (Terhad)

12-Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri ---->RM3,000 (Terhad)

13-Suami/Isteri kurang upaya ---->RM3,500

14-Anak di bawah umur 18 tahun ---->RM1,000

15-Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa
---->RM1,000

16-Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan ---->RM4,000

17-Anak Kurang upayaPelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan ---->RM5,000

18-Insuran nyawa dan KWSP ---->RM6,000 (Terhad)

19-Insurans pendidikan dan perubatan ---->RM3,000 (Terhad)

No comments: