Tuesday, December 2, 2008

persamaan perakaunan

Sebelum ini saya telah menerangkan tentang konsep dan kepentingan penyata kewangan.

Kali ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang apa itu pula persamaan perakaunan.

Persamaan perakaunan mengandungi:

-aset
-liabiliti
-ekuiti

aset
Aset harta benda yang dimiliki oleh pihak perniagaan bagi membantunya menjalankan urusniaga.

liabiliti
Liabiliti liabiliti ialah jumlah tanggungan atau hutang yang perlu dijelaskan atau dibayar balik oleh perniagaan

ekuiti/modal
Juga dikenali sebagai modal.Modal satu jumlah wang yang disumbangkan oleh pihak pemilik perniagaan bagi tujuan menjalankan urusniaga supaya memperolehi untung

Persamaan Perakaunan : -

ASET-LIABILITI=EKUITI

Kunci kira-kira satu penyata yang menunjukkan kedudukan modal, liabiliti dan aset pada satu titik masa tertentu.