Tuesday, December 22, 2009

Tanggungjawab Membayar Cukai

Sekilas...

Borang C perlu dikemukakan kepada LHDNM dalam tempoh tujuh bulan selepas tarikh penutupan akaun. Borang C perlu diisi dengan lengkap dan dikemukakan ke alamat berikut:

Mendapatkan dan mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP).

Syarikat hendaklah kembalikan BNCP yang telah lengkap diisi, tanpa perlu melampirkan dokumen sokongan, ke alamt di bawah dalam tempoh 7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan.

Jabatan Pemprosesan Maklumat
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia,
Aras 10-18,
Menara C, Persiaran MPAJ,
Jalan Pandan Utama,
Pandan Indah,
55100 Kuala Lumpur

1-Mengemukakan anggaran cukai & membuat bayaran ansuran mengikut tempoh
2-Mengira cukai pendapatan
3-Melaporkan pendapatan dan perbelanjaan, termasuk potongan dan rebat
4-Menyimpan rekod-rekod perniagaan bagi tujuan pengauditan

No comments: