Monday, November 24, 2008

Perkara yang perlu seseorang usahawan tahu bila berkecimpung dalam bidang perniagaan atau sebelum memulakan perniagaan

DOKUMEN-DOKUMEN PERNIAGAAN

Perniagaan ialah aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan

Dokumen perniagaan ialah keterangan atau cacatan bertulis yang sah tentang urus perniagaan yang telah dijalankan

Mengapa dokumen perniagaan penting?
-Ia penting kerana ia mengandungi maklumat tentang jual beli seperti tarikh, butiran barangan atau perkhidmatan, kuantiti dan harga

-Selain itu, ia juga menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan atau tidak

-Mengandungi pengesahan penerimaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan

-Menjadi rujukan semasa membuat akaun perniagaan

Mengapa menyimpan dokumen adalah penting?
-Memudahkan mencari dan membuat rujukan

-Lebih terjamin keselamatan dokumen

Cara Menyimpan Dokumen

-Dokumen boleh disimpan secara manual dan elektronik

-Penyimpanan secara manual disimpan dalam fail dan buku rekod

-Penyimpanan secara elektronik disimpan dalam disket atau cakera keras

Jenis-Jenis Dokumen

Jenis-jenis dokumen yang digunakan terbahagi dalam 3 proses:

Sebelum Jual beli-Surat tanya -Katalog -Sebut harga -Senarai harga -Borang Pesanan

Semasa Jual beli-Nota serahan -Invois -Nota debit Nota Kredit

Selepas Jual beli-Penyata akaun -Resit Bil Tunai

Perinciannya:
1. Surat tanya
2. Katalog
3. Sebut harga
4. Senarai harga
5. Borang Pesanan
6. Nota serahan
7. Invois
8. Nota debit
9. Nota Kredit
10. Penyata akaun
11. Resit
12. Bil Tunai

1.Surat Tanya

-Surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada pembekal/peniaga

-Surat yang bertanyakan maklumat yang lebih lanjut mengenai barangan yang ingin dibeli

Perkara-perkara dalam surat tanya:
-Jenis barang dan kuantiti barang yang ingin dibeli
-Harga barangan dan syarat pembayaran
-Syarat serahan dan pembayaran
-Tarikh serahan

2.Katalog

-Bahan bercetak dalam bentuk buku atau helaian pamplet/browser
-Perkara-perkara dalam katalog
-Gambar barangan dalam warna
-Nombor rujukan atau kod barangan

3.Sebut Harga

Surat yang dikirimkan kepada membeli yang menyatakan butiran barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan

Perkara-perkara penting dalam sebut harga:
-Jenis barangan
-Jenama barangan
-Harga barang
-Kadar diskaun niaga dan diskaun tunai
-Syarat serahan dan syarat pembayaran

4.Senarai harga
Surat yang dikirimkan kepada pembeli yang menyatakan butiran baranga dan harga yang ditawarkan

5.Borang pesanan
Dokumen yang mengandungi maklumat baarang dan harga barangan yang akan dibeli

6.Nota serahan
Dokumen yang mengandungi senarai barangan dan kuantiti barang yang diserahkan

7.Invois
Dokumen yang menyatakan senaran barang kuantiti dan harga serta jumlah bayaran bagi barangan yang telah diserahkan

8.Nota Debit
Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan yang terdapat dalam invois

9.Nota kredit
Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran lebih daripada yang sepatutnya

10.Penyata akaun
Dokumen yang dikeluarkan setiap hujung bulan atau suatu tempoh tertentu yang mennyatakan senarai urusniaga dan pembayaran yang telah dibuat.

11.Resit
Dokumen yang mengandungi maklumat pembayaran dan menjadi bukti penting bahawa pembayaran telah dibuat

12.Bil Tunai
Senarai barangan ,kuantiti , harga dan jumlah pembayaran yang dibuat secara tunai

Maklumat Penting Dalam Dokumen
-Mengenal pasti maklumat penting
-Kegunaan dokumen bagi menyediakan akaun

No comments: